Zbieranie danych

I. Zbieranie danych:

a. Newsletter:

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od firmy [nazwa firmy] i należącej do niej witryny www.pensjonatorle.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m.in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej.

b. Dane osobowe

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę [nazwa adres firmy] i należącej do niej witryny www.pensjonatorle.pl moich danych w celach reklamowych, statystycznych oraz badaniach zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług.
Dane, które zbiera witryna to:
– dane osobowe (imię, nazwisko) podane w formularzu kontaktowym
– adres e-mail, służący do korespondencji w zapytaniu ofertowym klienta, potwierdzeń zgłoszonych rezerwacji
Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje prawo do ich poprawiania i wykasowania. Zmiany te odbywają się poprzez administratora danych: [nazwa adres firmy]. Dane te nie są w żaden sposób przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

c. Pensjonat

Od klientów pensjonatu, którzy meldują się w budynku, administrator pobiera dane meldunkowe w postaci:
– danych osobowych (imię, nazwisko lub nazwa firmy)
– adres meldunkowy z dokumentu tożsamości
– numer dokumentu tożsamości
– nip, jeśli klient jest biznesowy
Te dane są udostępniane do wglądu inkasentowi tzw. opłaty miejscowej, który zlicza ilość meldunków. Dane nie są kopiowane przez niego i nie opuszczają pensjonatu. Za wyjątkiem powyższym dane nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

II. Bezpieczeństwo danych

System informatyczny właściciela witryny www.pensjonatorle.pl posiada niezbędne wymagane zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich nie związanych umową lub utraty danych. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

IV. Kontakt

Firmą zbierającą i zarządzającą danymi jest [nazwa adres firmy]